E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Arbejde med plastforarbejdningsmaskiner og med andet teknisk udstyr

Før den ansatte begynder arbejdet ved en ny maskine, skal der gives en omhyggelig instruktion, der bl.a. kan indeholde:

  • Gennemgang af maskinens funktioner og plastråvarens gang gennem maskinen
  • Start, drift og stop af maskinen med en gennemgang af alle håndtag, knapper, tastaturer, styre- og bremseanordninger og øvrige betjeningsanordninger. Detaljeret gennemgang af procedurerne for maskinens igangsætning og standsning samt nødstop
  • Gennemgang af alle viser-instrumenter, displays, lys- og lydgivere og eventuelle farvemarkeringer og påskrifter på og ved maskinen
  • Gennemgang af sikkerhedsskærme og andre sikkerhedsanordninger, også omfattende situationer, hvor plastmaterialet er ved at blive overophedet
  • Gennemgang af ventilation og signalerne ved ventilationssvigt
  • Gennemgang af operatørpladsen og andre steder, hvorfra betjening skal finde sted. Demonstration af gode arbejdsstillinger og -rutiner samt af nødvendige personlige værnemidler
  • Demonstration af gode emner og af fejlemner og gennemgang af fremgangsmåde, når der opstår emnefejl

For at kunne arbejde fuldt forsvarligt med maskinen bør man også være fortrolig med rengøring, vedligeholdelse og eventuel jævnligt forekommende reparationer af maskinen. Man skal også kende fremgangsmåden ved brand i maskinen og ved andre typer af store uheld.
Ved hver arbejdsopgave skal man naturligvis kende til de råvarer og hjælpeprodukter, der anvendes, og have gennemlæst eventuelle brugsanvisninger for materialerne.
Også for alt andet teknisk udstyr fx til at løfte og flytte tunge ting skal man forstå funktionen og have modtaget instruktion, før udstyret tages i brug.