E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Dimensionering af formfladen

Afstanden mellem formdele og spændramme er vigtig, ligesom af­standen mellem enkelte formsegmenter er det. Den nødvendige af­stand kan ikke beregnes efter en generel formel, da den er afhæn­gig af de enkelte formmål, emneform, materiale og kvaliteten af arbejdet.
For positivforme med en højde op til 200 mm kan den nødvendige afstand beregnes efter følgende tommelfingerregel:

For positivforme med en højde op til 200 mm kan den nødvendige afstand beregnes efter følgende tommelfingerregel:
h er den teoretiske højde, der kan findes som vist på figuren til venstre. Det hand­ler om det sted på formen, hvor en tangent tegnet fra spændrammen først be­rører formen. Den teoretiske højde af formen er i dette tilfælde ikke det samme som den faktiske højde af formen.

Dimensionering

Dimensionering
A. For forme op til 200 mm høje B.Fastlæggelse af den teoretiske formhøjde

Samtidigt gælder det altid, at:

Afstanden mellem form og nedholder b3 beregnes som b1:

Bredden af nedholderen c skal være så stor, at denne ikke deformeres under brug. Afstanden b4 kan så beregnes:

For forme, der er under 20-30 mm, kan man se bort fra nedholderen, hvis afstanden b4 er stor nok. Da gælder, at:

For alle forme gælder, at man på baggrund af erfaringer eller forsøg kan afvige fra disse regler.
For negativforme gælder følgende tommelfingerregel:

b2 er ikke begrænset af noget formningsmæssigt.
Formens vægtykkelse ved b1 og b2 skal vælges sådan, at varmen kan transporteres væk inden for køletiden. For tynde vægge kan føre til forlængede cyklustider.