E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Det ydre miljø

Al menneskelig aktivitet påvirker det ydre miljø: Landbrug, fiskeri, råstof­udvinding, transport, byggeri, energiproduktion, industri osv. Plastindu­strien bidrager selvfølgelig også til belastning af miljøet. Virksomhederne forbruger råvarer, der med energi omdannes til færdige emner eller pro- dukter, der bliver brugt af andre og engang bliver kasseret og bliver til affald. Brug af gode plastprodukter er imidlertid ofte en af de mindst miljøbelastende måder at løse givne opgaver på, hvad enten det drejer sig om emballage, byggeprodukter, hospitalsartikler, biler, tog eller skibe. Forbruget af olie og andre ressourcer er relativt lille, produkterne kan fremstilles med meget lang holdbarhed, og der opnås betydelige ressourcebesparelser, fx ved at vægten af biler, tog og skibe med komponenter af plast er lav, og der derfor kræves mindre energi til at drive dem frem.

Hertil kommer, at plastmaterialerne i de fleste produkter kan genvindes enten til nye råvarer eller til energi ved affaldsforbrænding.
Plastråvarer fremstilles som bekendt ud fra olie, men kun ca. 4 % af olien anvendes til plastråvarer. Til opvarmning bruges 35 %, til transport 29 % og til energi til hele industrien bruges 22 %.
Den enkelte plastvirksomhed må ikke genere dens naboer med lugt, støj eller affald fra produktionen. Den må heller ikke være årsag til egentlig forurening af det ydre miljø. Derfor skal plastvirksomheder indrettes og fungere med stor hensyntagen til, at det ydre miljø belastes lige så lidt som arbejdsmiljøet. Det er især virksomheder, der arbejder med hærdeplast, foretager opskumning eller selv blander termoplastråvarer, der skal træffe særlige foranstaltninger bl.a. i forbindelse med udsugning af farlige dampe fra arbejdslokalerne. I nogle tilfælde er det nødvendigt at rense udsugningsluften; i andre tilfælde er det fuldt forsvarligt at udlede luften gennem en høj skorsten, fordi stofferne hurtigt nedbrydes i den atmosfæ­riske luft.