E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Værktøjsfremstilling

Værktøjer til sprøjtestøbning er forholdsvis dyre, hvorfor økonomiske be­regninger ofte sætter en grænse for, om et værktøj skal fremstilles.
Er beslutningen om at få fremstillet et værktøj truffet, vil en vellykket produktion forudsætte flere kvalifikationer, hvor den første forudsætning er et effektivt og godt værktøj.
Inden fremstilling af et sprøjtestøbeværktøj er der fore­gået en langvarig proces, hvor begreber som produktmodning og produktudvikling er gennemgået i dybden.
Til denne fase i udviklingen af et nyt produkt, som ofte skal matche andre emner til en komplet konstruktion, hører også undersøgelser af produktbehov og salg.
Hertil kommer produktprisen, som skal være konkur­rence­dygtig. Før produktet kan blive til noget, skal emneprisen være i orden, dvs. der skal laves en kalkulation af værktøjs- og emnepris. Disse to priser hænger nø-je sammen, idet emneprisen er direkte afhængig af det rigtige værktøj.
Når de økonomiske forhold er afklaret med et positivt resultat, vil emne­udvikling, emnekonstruktion og eventuelt prototypefremstilling tage sin begyndelse.
Prototypefremstilling, afprøvning og godkendelse er ofte en meget lang, tidskrævende, men ofte nødvendig proces, som den endelige emneudformning skal gennemgå.
Når denne proces er afsluttet med grønt lys for igangsætning af den endelige emne- og værktøjskonstruktion, skal emnekonstruktionen trods en grundig afprøvning af prototypen gennemgå udvikling og gransk­ning, så emnet bliver optimalt egnet til sprøjtestøb­ning.

Værktøjseksempler

Værktøjseksempler
Hasco, Japanica A/S

Værktøjseksempler i CAD
Snit

Værktøjseksempler i CAD
3D wireframe