E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Akkumulering i ekstruderen

Nogle ekstrudere er indrettet med en bevægelig snekke efter samme princip som ved sprøjtestøbemaskinen. Det betyder, at snekken trækker sig bagud, samtidig med at den afleverer plasten foran snekkespidsen.
Når slangen skal ekstruderes, skubber et hydraulisk stempel snekken fremad. Når slangen er færdigekstruderet, fortsætter snekken med at fylde materiale hen foran snekken, som trækkes tilbage igen, og processen gentager sig.
For at forhindre at materialet glider tilbage gennem gængerne, kan der være anbragt en spærrering ved spidsen af snekken. Denne ring er udformet som en konus og kan forskydes lidt (ca. et par cm) frem og tilbage på snekken. Når snekken ekstruderer materialet fremad, skubbes ringen frem, og der er åbent ved konussen. Når hydraulikcylinderen skubber snekken fremad, presser materialet foran snekken konussen tilbage, og konusåbningen lukkes. Derved forhindres, at materialet løber tilbage.

Spærrering på snekke

Spærrering på snekke

Akkumuleringsrum ved hjælp af bevægelig snekke

Akkumuleringsrum ved hjælp af bevægelig snekke

Ekstruder/sprøjtestøbemaskine med hydraulisk stempel til at presse snekken frem ved ekstrudering af slangen

Ekstruder/sprøjtestøbemaskine med hydraulisk stempel til at presse snekken frem ved ekstrudering af slangen