E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Krymp og formsvind

Ved krymp forstår man ved termoformning den mål-ændring, en plade eller et emne får ved opvarmning. Det er en fordel, hvis man inden formnin­gen undersøger materialets krymp ved hjælp af en krympetest på pladen.

  • Man laver et udsnit på ca. 200 × 200 mm og laver en nøjagtig opmåling af udsnittet. Målene noteres, og ekstruderingsretningen markeres på pladen.
  • En varmluftovn opvarmes til materialets formningstemperatur.
  • Udsnittet lægges oven på en talkumbestrøet PTFE-film, der er fastgjort på et bræt. Udsnittes pudres også med talkum ovenpå og dækkes løst med en PTFE-film, der fæstes på brættet med nåle, hvorefter det hele placeres i ovnen.
  • Brættet skal blive i ovnen i minimum 30 min plus 5 min for hver 0,5 mm pladetykkelse.
  • Når denne tid er gået, tages brættet og pladeudsnittet ud af ovnen og afkøles.
  • Herefter opmåles pladeudsnittet igen, og følgende beregning laves:

For at fastslå om der er anisotropi, anbefales det at måle krympet både i længde- og tvær-retningen (ekstruderings- og maskinretningen). Hvis der ved en ny leverance af plader er problemer med folder, udtrækning af rammen, eller for stort krymp ved opvarmning, kan sammenligning med tidligere leverancer være nyttig. Forskellige fremstillingsparametre hos de to partier giver forskellige krympeprocenter og dermed forskellig opførsel ved termoformning.

Anisotropi

Anisotropi er det forhold, at materialer har forskellige egenskaber i forskellige retninger.

Ved formsvind forstår man de målforskelle, der findes mellem formen og emnet. Man kan opdele formsvindet i forarbejdningssvind og eftersvind:

Målene på form og emne skal tages 24 timer efter formningen og ved 23 °C, hvis man vil følge normen.
Ved visse plasttyper kan der afhængigt af forarbejdningsbetingelser allerede efter kort tid i stuetemperatur måles et eftersvind.
Hvis det ved efterfølgende forarbejdning er nødvendigt at fastholde det formede emne i en fikstur, fx ved CNC-fræsning, er det nødvendigt at kende det samlede svind.
Svind og krymp af emner medfører, at størrelsen af snit- og stanseværk- tøjer skal fastlægges med stor præcision, specielt ved emballagemaskiner, hvor emnerne snittes eller stanses ud umiddelbart efter formning, og em- net derfor stadigt er varmt og stadigt svinder. En anden mulighed er at lave snit- og stanseværktøjerne, så de kan justeres, så man kan opnå den ønskede størrelse.
Svindværdier hos udvalgte plasttyper kan findes i tabellen ”Egenskaber ved termoform-materialer”. Værdierne er omtrentlige, da de varierer med de forarbejdningsparametre, der er anvendt ved fremstilling af pladen. Helt præcise svindværdier kan kun fastlægges ved prøvekørsler af materialet i formen eller i en form, der ligner den meget.