E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Planetvalseekstruder

Enkelte virksomheder anvender en planetvalseekstruder, som bearbejder plasten i to trin, lidt tilsvarende dobbeltsnekkeekstruderen med vakuumzonen. Den store forskel ligger i op­bygningen og snekkesystemet. Under tragten fal­der pulveret ned omkring en traditionel snekke. Føde­zonen ved denne snekke er uden varme. Snekken er let opvarmet.
Efter fødesnekken presses pulveret ind i et planetvalsesystem. Her er snekken udstyret med mindre gænger, og uden om snekken ligger et antal mindre snekker med samme gængetype. Ved at gængerne går i indgreb med hinanden, tvinges materialet fremad i en række roterende bevægelser, som sikrer særdeles effektiv æltning og blanding.

Nærbillede af planetsystemet

Nærbillede af planetsystemet
Centersnekken med de om­kringliggende små snekker, og varmefordeling

I denne zone bliver plasten tilført varme både fra den store, med hedolie opvarmede centersnekke, og fra den med hedolie opvarmede cylinder.
Efter planetvalserne falder den halvsmeltede plast ned igennem vakuum­zonen til den nedenfor liggende almindelige snekke. Denne snekke har jævnt stigende kompressionsforhold. Her tilfø­res den sidste varme også via hedolie i cylindervæggen, som sikrer præsis styring af temperaturen.
Den efterfølgende proces kan i princippet være hvad som helst: pelletering, kalandrering og andre processer.

Opbygningen i en planetvalseekstruder med hedolie-varmetilførsel samt vakuum-sektion

Opbygningen i en planetvalseekstruder med hedolie-varmetilførsel samt vakuum-sektion