E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Permeabilitet

Ved mange praktiske anvendelser af plast fx til emballageformål er per­me- abiliteten (gennemtrængeligheden) af afgørende betydning.
At en plastfolie er permeabel over for et bestemt stof, betyder, at stoffet kan vandre ind gennem foliens ene overflade og opløses i plasten. I opløst tilstand diffunderer stoffet gennem plasten til den anden overflade, hvor det forlader foliematerialet. Processen er overordentligt kompliceret, men den påvirker almindeligvis ikke plastmaterialet.

Amorfe polymerer har ofte højere permeabilitet end de tilsvarende polymerer i krystallitisk tilstand, fordi massefylden (= massetætheden) er større i den krystallitiske end i den amorfe fase. Det gælder fx for polyethylener med lav og høj massefylde, men ikke for polymerer af forskellig kemisk opbygning.

Generelt vil tilsætningsstoffer som fyldstoffer, pigmenter og blødgø­ringsmidler give forøget permeabilitet.
Til moderne anvendelse som levnedsmiddelemballage er de forskellige plastfoliers permeabilitet over for forskellige lugt- og smagsstoffer af af­gørende betydning. For at opnå optimal virkning må man ofte ty til at sammensætte (laminere) en emballagefolie af flere forskellige materialer.