E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Arbejdsmiljø

Ved fremstilling af emner af plast er det ligesom ved al anden industriel aktivitet nødvendigt at tage hensyn til arbejdsmiljøet og til det ydre miljø. Det er fundamentalt både i dansk tradition og i dansk lovgivning, at miljø­problemer og arbejdsmiljøproblemer i størst muligt omfang skal forebygges. I plastindustrien betyder det,
• at man ved valg af råvarer, hjælpestoffer, maskiner, hjælpemidler og processer skal tage miljøforholdene i betragtning,
• at man skal arbejde efter forskrifter, der omfatter hensyn til mennesker og miljø, og altid arbejde med omtanke, og
• at man skal forebygge, at der kan ske uheld og ulykker, og have et be­redskab til at afbøde skader på mennesker og miljø, hvis der alligevel sker uheld eller ulykker.
I plastindustrien bruges mange stoffer og materialer, der er meget forskellige, og der anvendes mange produktionsprocesser, der også er meget forskellige. Af hensyn til
• arbejdsmiljø og sikkerhed,
• det ydre miljø og
• brandsikkerheden
er det altid nødvendigt at have konkret kendskab til risici og sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af råvarer, hjælpestoffer, maskiner og hjælpemidler, før man går i gang med arbejdet.
I dette kapitel behandles nogle af de vigtigste forhold vedrørende miljø og sikkerhed, som medarbejdere i den danske plastindustri bør kende. De enkelte maskiners sikkerhedsforhold og de enkelte råvarers miljøforhold beskrives ikke. Der fremstilles ikke plastråvarer i Danmark, og forholdene i den del af plastindustrien, der er egentlig kemisk produktion, behandles heller ikke.
For støbning med umættet polyester og for arbejde med isocyanat (ved fremstilling af PUR) og epoxy er det lovpligtigt, at man skal gennemgå en særlig arbejdsmiljøuddannelse, før man må arbejde med disse materialer, for at sikre, at ingen kommer til skade. Til begge uddannelser er der et skriftligt undervisningsmateriale, som det er nødvendigt at sætte sig grundigt ind i.