E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Den viskose sjæl

Ved sprøjtestøbning af plast i et formhulrum vil der i modsætning til ved andre forarbejdningsmetoder dannes en flydende kerne kaldet den viskose sjæl, hvorigennem smelten under tryk flyder videre ud mod enden af skallen, hvor den flydende plast lægger sig ud mod den kolde værktøjsvæg og kontinuerligt omdannes til skal. Samtidigt bliver den viskose sjæl kontinuerligt længere, indtil formhulrummet er fyldt.
Dannelsen af den viskose sjæl og skallen er et ufravigeligt princip og gælder ved sprøjtestøbning af alle termoplastiske materialer, såfremt form­temperaturen er mindre end smeltens temperatur.
Princippet som sådan kan ikke påvirkes, selv om den viskose sjæls størrelse og den mere eller mindre hurtige dannelse af skallen er påvirkelige på forskellige måder.
Den måde, den viskose sjæl og skallen dannes på, har stor indflydelse på skrumpningen, dannelse af spændinger og kastning (vridning af emnet).
For at kunne forstå disse fænomener må vi således forstå den viskose sjæls opståen og betydning.

Den viskose sjæl

Ved den viskose sjæl forstås den flydende plast, som under støbning er omgivet af en mere eller mindre størknet skal af afkølet plast.