E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Vakuum-injektionsmetoden

Denne metode er, som navnet siger, en kombination af de to foregående metoder. Formene kan være af glasfiberforstærket polyester eller epoxyplast. Yderformen kan være bygget som en almindelig håndoplægningsform, blot med en kant til påtrykning af vakuum for at holde formparterne lukket sammen. Inderformen er forholdsvis fleksibel og uden ekstra for­stærkninger.
Det tilskårne forstærkningsmateriale anbringes i formen, som lukkes og holdes sammen ved hjælp af vakuum i kanten.
En afmålt mængde initieret polyester injiceres med et overtryk på blot ca. 10 kPa. Har­piksen trænger et stykke ind i forstærkningsmaterialet, hvorved den semi­fleksible overform tvinges til at løfte sig fra underformen.
Når den nød­vendige mængde harpiks er injiceret, lukkes injektionsstutsene, og der påtrykkes vakuum langs kanten, således at luften suges ud, og polyes­teren trænger gennem forstærkningen, indtil overskud løber af i overløbsrenden.

Metoden er velegnet til store emner, og der kan fremstilles detaljer med udformninger, som er umulige ved håndoplægning. Sandwich­konstruk­tioner og komplicerede emner med indlæg kan ligeledes fremstilles ved vakuum-injektion.

Foruden de her nævnte metoder forekommer RTM i en lang række modi­fikationer, hvoraf flere er kendt under særlige betegnelser.

  • VARTM står for Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding.
  • VARI står for Vacuum Assisted Resin Injection.
  • SCRIMP står for Seeman Composites Resin Infusion Moulding Process.

Injektionsmetoden kendes på engelsk som resin injection (harpiksindsprøjtning eller harpikstilførsel) og som resin infusion (harpikstilførsel).