E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Stribe

I mange indfarvede emner til væske, fx oliedunke, er der ofte indlagt en gennemsigtig (eller ikke indfarvet) stribe. Derigennem kan man se, hvor meget indhold der er tilbage i dunken.
For at kunne lægge en gennemgående, klar stribe ind skal der være en kile oppe i hovedet, som spalter slangen. I spalten lægges den ufarvede plast ind. Indførelsen skal ske så langt oppe i hovedet, at der sikres god sammensmeltning af kanterne. Slangen vil da forlade dysen som en hel slange, uden nogen svækkelse efter opskæringen. Denne procesform kræ­ver, at der anvendes plast med samme flydeegenskab for både den indfarvede og den ikke indfarvede plast.

Tre-lags-slangehoved med bevægelig dorn

Tre-lags-slangehoved med bevægelig dorn
Plasten bliver fordelt rundt i hovedet ved hjælp af spiralformede kanaler, der gradvis flades ud, og plasten ender med at ligge som en jævnt fordelt slange, inden den mødes med det/de næste lag.

Her ses, hvorledes plasten kan flyde forskelligt, når der anvendes plasttyper med forskellige flydeegenskaber.

Her ses, hvorledes plasten kan flyde forskelligt, når der anvendes plasttyper med forskellige flydeegenskaber.