E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Automatisk indvejning

Problemet med at råvarer kan have forskellig volumenvægt, der giver uensartet fødning af snekken og dermed uens produkter, kan løses ved automatisk indvejning af råvaren.
I tragten kan der være placeret en vægt, som vejer al materialet. Det be­tyder, at man giver den automatiske styring alle oplysninger om massefylde, emnemål osv.
Når snekken roterer, åbnes et spjæld i tragten over vægten, og en given vægt af materiale fx 500 gram falder ned i vægten.
Nu ved automatikken, at der er råvarer til X emner af en given længde. Når disse X emner er produceret, indvejer vægten nye 500 gram råvarer og afleverer dette ned til snekken.
Nu kører snekken altså ikke tom for hver indvejning, den holdes tværtimod til stadighed fyldt. Skulle der ske det, at materialeforbruget har været mindre end beregnet måske på grund af et tilstoppet filter, vil det for det første resultere i tyndere emner og for det andet, at materialet hober sig op under vægten. Derfor er der placeret en føler et stykke oppe i tragten, registrerer, at materialet bliver forbrugt.