E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Diagram for lukketryk

Leverandørerne af sprøjtestøbemaskiner leverer sammen med maskinerne en manual med forskellige maskinkort deriblandt et diagram for lukke-tryk. Ud af dette diagrams Y-akse kan lukketrykket aflæses i kN. 10 kN er lig med 1 MPa.
På X-aksen, der angiver maskinens systemtryk (manometertryk), kan trykket aflæses i bar eller MPa svarende til det tryk, der aflæses på sprøjtestøbemaskinens manometer. Derudover er systemtrykket opgivet i procent, således at det ikke er nødvendigt selv at beregne denne enhed.
Diagrammet kan aflæses på følgende måde: Find det ønskede systemtryk på X-aksen og træk en lodret linje. Hvor den skærer kurven, trækkes en vandret linje mod venstre. Hvor denne linje skærer Y-aksen, kan lukke­trykket aflæses.
Såfremt lukketrykket er fastlagt, eventuelt fra en tidligere produktion på en anden maskine, anvendes diagrammet modsat.
Det vil sige, såfremt et værktøj skal flyttes fra en maskine til en anden, kan samme lukketryk let bibeholdes uden beregninger, idet lukketrykket umiddelbart blot kan over­føres via diagrammet og ved aflæsning af mano­metertrykket, som så indstilles på den nye maskine.

Diagram for lukketryk

Diagram for lukketryk