E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Svindforhold

Plastmaterialerne svinder under og efter forarbejdning ved sprøjtestøbning. Dette svind kan opdeles og karakteriseres på følgende måde:

  1. Formsvind, også kaldet størkningssvind
  2. Eftersvind
  3. Totalsvind, der er lig med formsvind plus eftersvind
  4. Desuden tales der om lagringssvind, hvilket er det yderligere svind der sker efter totalsvind og fx seks måneder frem

Nedenfor vises grafisk de seks parametre, der øver større eller mindre indflydelse på et emnes svind. Samme parametre øver også indflydelse på emneegenskaberne i både positiv og negativ retning.

De seks procesparametre, der  har indvirkning på emnesvindet

De seks procesparametre, der har indvirkning på emnesvindet

Det vil være forkert at tage køletiden med i denne sammenhæng, da denne parameter ikke giver et rigtigt billede af en svindregulerende faktor, idet den udelukkende gælder på de såkaldte ”formbundne mål” og ikke på de ”ikke-formbundne mål”. Endvidere er køletid som svindparameter flygtig.
Alene det forhold, at der bliver et uens, ikke tilsigtet svindforhold mellem de formbundne og de ikke-formbundne mål, gør køletiden til en dårlig svind­regulerende faktor, hvilket den dog ofte anvendes som.
Da forøget køletid medfører indefrosne spændinger i emnet, som let lader sig udløse, vil denne parameter ikke kunne anbefales.

Formbundne mål

Formbundne mål

Formbundne mål
Det formbundne mål kan ikke svinde frit omkring kernen i køle-tiden. Det ikke-formbundne mål kan frit svinde i formen i køletiden.

Definition af formbundne mål

De formbundne mål holdes på plads eller styres af fx en kerne eller lignende, hvorfor emnet ikke kan svinde frit, men holdes på plads i køletiden.
Derfor vil længere køletid kunne bevirke mindre formsvind på netop disse mål.

Definition af ikke-formbundne mål

De ikke-formbundne mål holdes ikke på plads af kerner eller lignende, hvorfor man siger, at emnet kan svinde frit i værktøjet i køletiden.
Længere køletid vil derfor ikke have nogen indvirkning på emnets formsvind på disse mål.