E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Håndoplægning

Håndoplægning er den simpleste fremstillings- og forarbejdningsmetode til glasfiberforstærket polyester. Billige forme kan anvendes. Forme af glasfiberforstærket polyester eller epoxyplast finder udbredt anvendelse, men metal, træ og gips er også egnede som formmateriale.

Efter at et slipmiddel er påført formoverfladen, fremstilles et emne af glasfiberforstærket polyester, ved at man anbringer forstærkningsmaterialet i formen og mætter det med polyester tilsat hærdemidler. Indesluttet luft fjernes ved bearbejdning med ruller eller pensel. Flere lag forstærkningsmateriale bygges oven på hinanden, indtil den ønskede godstykkelse er opnået. Hærdningen foregår uden opvarmning og uden tryk.

Håndoplægning

Modificerede udgaver af håndoplægningsmetoden omfatter vakuum­sæk­­metoden og tryksækmetoden, hvor tilpassede gummisække placeres over det endnu “våde” laminat. Ved hjælp af enten vakuum eller tryk pres­ses sækken ned mod materialet, idet indesluttet luft tvinges ud.

Hvis der ønskes særlig beskyttelse mod påvirkning fra omgivelserne eller en særligt dekorativ overflade, kan det gøres med gelcoat, dvs. ufor­stærket polyester, som i 0,5-0,7 mm’s tykkelse påføres den klargjorte form, inden laminatet bygges op. Når laminatet har fået den ønskede tykkelse, kan der ligeledes afsluttes med et beskyttende lag uforstærket polyester, der som sidste lag benævnes topcoat. Som forstærkningsmateriale anvendes i overvejende grad glasfibermåtte. Glasindholdet i det færdige laminat ligger normalt mellem 25 og 40 vægt-%. Vævet roving kan bruges sammen med måtte, idet der i så fald normalt skiftes mellem væv og måtte. Glas­­ind­holdet ligger da på 35-45 %. Glasfiberlærred giver laminater med højt glas­indhold (45-60 %) og dermed høj styrke.