E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Beregninger af deltider i et cyklusforløb

For at kunne udføre en god og fornuftig ”forkalkulation” er det vigtigt at kunne forudsige eller beregne processens cyklustid og de enkelte delprocestider.

Deltider i et cyklusforløb kan groft opdeles i tre blokke:

  • Indsprøjtningstid
  • Køletid
  • Bevægelsestider

Den største og væsentligste af blokkene er køletiden, som består af eftertrykstid og restkøletid.
Da de forskellige deltider i et cyklusforløb er vanskelige at beregne korrekt, vil en sådan forkalkulation ofte bygge på erfaringsværdier og iagttagelser.

Deltider i et cyklusforløb

Deltider i et cyklusforløb
Summen af de enkelte delproces-tider er lig med cyklustiden. (ti + tk + tb = den totale cyklustid)

Procestidernes benævnelser

ti = Indsprøjtningstid

te =eftertrykstid

trk = restkøletid

te + trk = total køletid

tpl = doseringstid (plastificeringstid)

tb = bevægelsestider

to = den totale cyklustid

ti + tk + tb = to = den totale cyklustid