E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Opvarmningstidens indflydelse

Opvarmningsmetoden har indflydelse på opvarmningstiden.
Opvarmningstiden på en plastplade er ved anvendelse af samme indstilling af maskinen afhængig af:

  • Materialetype (PS, ABS, PVC, PC osv.) og materialets farve
  • Pladetykkelse

Opvarmningstiden er overproportional med pladens tykkelse, da plast er en dårlig varmeleder. Den korteste opvarmningstid findes, når begge sider af pladen opvarmes med højest mulige temperatur (effekt). Denne findes, hvor pladens overfladetemperatur ligger lige under den temperatur, hvor plasten tager skade (materialet nedbrydes). I praksis begynder man ved den maksimaltemperatur (effekt), man har til rådighed, og derefter sænker man den, til man har et emne med fejlfri overflade. Ved alle plader, der opvarmes på denne måde, vil der være et fald i pladens temperatur ind mod pladens midte. Størrelsen af temperaturfaldet er afhængigt af den temperatur (effekt) og den opvarmningstid, man har anvendt. Hvis dele af pladen efter op­varmningen og ved formningen ikke har den krævede formningstemperatur, kan den ikke formes eller kun formes med uskarpe kanter. Da det ikke er muligt at måle pladens temperatur ned gennem dens tykkelse uden at ødelægge den, kræver indstillingen af optimale opvarmningsparametre (effekt og tid) stor erfaring.

En plade med en lille variation i temperaturen ned gennem tykkelsen (en langsomt opvarmet plade) vil være lettere at forme, og det færdige emne vil være mere holdbart (have bedre mekaniske værdier). En plade, der er opvarmet ved maksimal effekt, vil få dårligere godsfordeling og have ringere holdbarhed (mekaniske værdier). Plader med tykkelse op til 2,5 mm kan, hvis der er opvarmningstid nok til rådighed, opvarmes fra én side. Ved plader med tykkelse over 2,5 mm bør der anvendes tosidig opvarmning.
Slagfast PS (SB) anvendes ofte som referencemateriale i oversigter over opvarmningstider. Kender man opvarmningstiden på et givet emne i PS, kan man beregne en cirka-opvarmningstid for andre materialetyper ved at gange med en materialefaktor.