E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Modtryk

Det smeltede materiale vil under doseringen hele tiden blive transporteret eller strømme frem foran snekkespidsen, hvorved snekken vil blive presset bagud.
Den hastighed, hvormed snekken presses bagud, hænger nøje sammen med snekkens rotationshastighed og det indstillede modtryk.
Modtrykket er nødvendigt for at få tilstrækkeligt god, plastificeret og homogen smelte uden luft, idet snekketilbagegangen uden modtryk vil foregå så hurtigt, at den luft, der befinder sig mellem granulatkornene, ikke vil kunne nå at undslippe.
Den tilbagepressede luft kan kun undslippe ved at blive fortrængt tilbage i snekken og ovenud ad materialetragten.

Modtrykket i forrådsrummet (rummet foran snekkespidsen) reguleres an­vendeligt inden for ca. 25 MPa og nedefter. Modtryk over denne værdi vil ikke bibringe materialet noget positivt, men blot til slut bevirke, at snekken ikke kan presses bagud, og materialet kun vil stå og pløre i sig selv.
Med visse delkrystallinske materialer kan det blive nødvendigt med en afmontering og rensning af snekken, såfremt denne ”pløren” fortsætter i nogen tid.
Under doseringen sker der en tilbageføring af snekken, hvorfor den olie, der er på bagsiden af hydraulikstemplet, vil skulle fortrænges til olietanken. Reguleringen af den fortrængte olie sker via kontra-drøvleventilen.
Ved at besværliggøre oliefortrængningen kan snekken ikke tilbageføres uhindret, hvorved en vis træghed er opstået, dvs. snekken arbejder nu under et reguleret modtryk, som kan aflæses på manometeret.