E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Blæsestøbning

Blæsestøbning ofte også benævnt “flaskeblæsning” er egentligt udviklet til produktion af flasker, derfor navnet flaskeblæsning. Men da man også fremstiller mange andre hule emner end flasker, er det blevet mere almindeligt at bruge ordet blæsestøbning.

På engelsk hedder det “blow moulding”, på amerikansk “blow mol­ding” og på tysk “Extrusionsblasformen”.

Ordet “blæse” indgår, da der er tale om, at man klemmer et stykke varm slange af plastmateriale flad i den ene ende, hvorefter slangen blæses op som en ballon. Når man i dette tilfælde blæser ballonen op inde i en form med et hulrum som fx en flaske, får den form som en flaske.

Den slange, man blæser op, er varm og blød, og lader sig let forme. For­men er kold, og derved stivner den opblæste ballon/flaske, når den blæses ud mod formen.

Om slangen bruges ofte også det amerikansk/engelske ord “parison”.

Hospitalssektoren og industrien er storforbrugere af blæsestøbte emner. I formen ses blæsestøbte væskebeholdere i åben blæseform inden afformning.
(BASF)