E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Eksempler på anvendelse af glasfiberforstærket polyester

Transportsektoren: Marinefartøjer, erhvervsfartøjer, lystfartøjer, bil-
karosserier, fly og flykomponenter, dele af buskarosserier, tankvogne, campingvogne, komponenter til tog, beholdere af enhver art, transportkasser, containere, lastepaller.
Byggeriet: Støbeforme til beton, hele baderum og baderumskomponenter, facadebeklædning, plader og kupler til ovenlys, ventilationskanaler, staldventilation.

Eyecatcher-bygningen med bærende konstruktion i glas-fiberforstærket plast.

Eyecatcher-bygningen med bærende konstruktion i glas-fiberforstærket plast
(Fiberline Composites A/S)

Energisektoren: Møllevinger, generatorhuse.
Inventar: Stolesæder, bænke, badekar.
Kemisk industri: Procesanlæg, syrekar, tanke, røggaskanaler til afsvovlingsanlæg, skorstene, belægninger på stål- og betonoverflader.
Elektroindustri: Udendørs lysarmaturer, dele til højspændingsafbrydere, plader til trykte kredsløb.
Sportsartikler: Fiskestænger, springstænger, overliggere, ski, styrthjelme, skafter til golfkøller.

Umættet polyester anvendes desuden blandt andet til kunstmarmor (polyesterbeton) og spartelmasser med forskellige, mineralske fyldstoffer.

Vindmøllevinger

Vindmøllevinger
(LM Glasfiber A/S)