E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Hårdhed

Et materiales hårdhed er dets evne til at modstå indtrængning af et fast legeme. Hårdheden bestemmes på grundlag af sammenhørende værdier af indtrængningsdybden af fx en kugle eller en keglespids og den dertil nødvendige kraft. Hårdheden af de enkelte polymerer afhænger af polymerens art, af temperaturen og af eventuelle tilsætningsstoffer. Desuden er hårdheden i nogen grad afhængig af prøvelegemets dimensioner, som ikke må være for små i forhold til indtrængningslegemets. Normalt vil hårdhed og elasticitetsmodul følges ad, således at hårdere materialer også har højere elasticitetsmodul.

Dimensionerne af ind­trængningslegemerne til bestemmelse af hårdhed efter Shore A og Shore D Alle mål er i mm.

Dimensionerne af ind­trængningslegemerne til bestemmelse af hårdhed efter Shore A og Shore D Alle mål er i mm.

Hårdhedsværdier opnået ved forskellige prøvningsmetoder er ikke sammenlignelige. For de almindelige plastpolymerer varierer kugletrykshårdheden mellem 10 N/mm2 for PELD og 180 N/mm2 for acrylplast.