E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Blæsestøbemaskinen

Ekstruderen opvarmer og blødgør plastgranulatet. Desuden skal der ske en effektiv miksning med even­tuelle tilsætningsstoffer fx farve.
Ved blæsestøbning er man afhængig af emnets køletid. Dette medfører, at ekstruderen i mange til­fælde kører relativt langsomt, og derfor er det et absolut krav til snekken, at den, selv ved få omdrejninger udfører en effektiv plastificering af plasten.
Da man således ofte ikke har mulighed for at tilpasse snekkeomdrejnin­gerne således, at man opnår tilpas friktionsvarme, er snekkens udformning og de øvrige indstillinger meget vigtige parametre. Fx er råvaretempe-ratur, tilført varme, varmeprofil, traverskøling, snekkekøling, evt. not­zonetemperatur, modtryk og hovedets temperatur altafgørende for et vellykket resultat.
Blæsestøbemaskinen består af en ekstruder, som opvarmer og blødgør plastgranulatet. Den blødgjorte plast ledes ind i et formgivningshoved, som former plasten til en slange, ofte kaldet en strømpe eller en parison. Slangen ekstruderes normalt i nedadgående retning.
Formgivningshovedet vil her fremover blive benævnt som “slangehoved” eller blot “hoved”.
Formen til flasken eller emnet består af to halvparter, som kan åbnes og lukkes. Indven­digt er der et hulrum, der svarer til flaskens/emnets ud­-vendige form, ofte med halsen eller åbningen opad. Formen køres i åben tilstand hen omkring den ekstruderede slange, som skal være lidt længere, end formen er høj.
I bunden klemmes slangen flad af formen, men i toppen stikker slangen op gennem hals­åbningen i formen.
En klippe- eller skæreanordning eller en glødekniv klipper slangen over mellem slange-hovedets dyse og flaskeformen.

Blæsestøbemaskine til fremstilling af flasker, små dunke og andre mindre emner

Blæsestøbemaskine til fremstilling af flasker, små dunke og andre mindre emner

Blæsestøbning  af tønde

Blæsestøbning af tønde

Et meget stort blæsestøbeanlæg til fremstilling af store beholdere

Et meget stort blæsestøbeanlæg til fremstilling af store beholdere

Formen med slangen indvendigt føres hen til en trykluftsdyse, også kaldet en blæsedorn. Blæsedornen går ned indvendigt i slangen, i halsåbningen, og derved presses det lidt for meget materiale ud i gevindet på flasken/formen. Trykluft blæses nu ind i slangen, og denne blæses op indvendigt i formen ligesom en ballon. Men på grund af formen udenom får “ballonen” altså form som en flaske.
Når flasken er kølet af, åbnes formen, og flasken falder ud.
Nu føres formen tilbage til slangehovedet, og lukkes omkring det styk-ke slange, som er ekstruderet i mellemtiden, slangen klippes over, og pro-cessen gentages.

1: Formen er i åben tilstand kørt hen omkring den ekstruderede slange.

1: Formen er i åben tilstand kørt hen omkring den ekstruderede slange.

2: Den lukkede form med det afklippede slangestykke er kørt hen under blæsedornen.

3: Blæsedorn med skærering har blæst slangen ud mod formvæggen.
4: Formen har åbnet sig, og den afkølede flaske samt bund- og topflap falder ud. Formen køres nu i åben tilstand over og henter et nyt slangestykke.

4: Formen har åbnet sig, og den afkølede flaske samt bund- og topflap falder ud. Formen køres nu i åben tilstand over og henter et nyt slangestykke.

Gevindet opstår, ved at slangen er lidt for tyk. Derved presser kalibrator­stykket på blæsedornen den overskydende plast ud i halsstykket på formen og danner derved gevindet.
Skæreringen napper topflappen over og danner det flade anlæg på toppen af flasken, således at skruekapslen kan holde tæt mod flasken.
På flasken sidder nu den overskydende plast i top og bund. Disse be­nævnes som topflap og bundflap. Ofte er formen så god, og plasten så stiv, at top- og bundflap brækker af, når flasken falder ned på transportbåndet. I modsat fald må man manuelt brække dem af.
Processen kan automatiseres ved hjælp af et stanse-/maskeværktøj. En enkel støtteform, kaldet maske, griber og holder flasken, mens et tilpasset stanseværktøj, monteret på en luftcylinder, skubber/ ­stanser top- og bund­flap af.
Hvis der er håndtag på flasken/dunken, bliver den del af plasten, som sidder i hullet ved håndtaget, også udstanset.