E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Produktionsforberedelse

Produktionsforberedelsen er i princippet ens for de tre typer virksomheder og starter med udlevering af produktionsordren, hvor der forinden er fore­gået en del registreringsarbejde såsom modtagelse af ordre fra kunde, ordrebekræftelse med pris, leveringstid og leveringsbetingelser og endelig en produktionsplanlægning med tilhørende materialebestilling m.m.
Efter produktionsplanlægningen går produktionsordren i rette og god tid til produktionen, hvor den ansvarlige har den nødvendige tid til grundig og korrekt produktionsforberedelse, der kan bestå af følgende punkter:

 1. Er værktøjet klart til produktion? Dvs. tjek af værktøjstilstanden, hvilket bør være foretaget efter sidste produktion. Tjek af vandstutse, slanger, værktøjshejs (værktøjsbro), opspændingsbeslag, opspændingsbolte og af, om eventuel specialdyse er til stede.
 2. Værktøjet forsynes med oliepapir på opspændingspladerne.
 3. Er maskinen klar til produktion? Har værktøjet ikke tidligere kørt i denne maskine, skal der udføres en helt ny indkøring.
 4. Eksisterer der kontrolinstruktioner og kontrolemner for pågældende produktion?
 5. Skal der anvendes specielt måle- og inspektionsudstyr? Er det til stede?
 6. Kan værktøjet monteres i maskinen, har den tilstrækkelig åbne- og udstødervej, passer styreringen, indløbsbøsningen og maskindysen?
 7. Har maskinen tilstrækkeligt lukketryk?
 8. Har maskinen tilstrækkelig skudkapacitet?
 9. Det er vigtigt at danne sig et overblik over, hvornår den foregående produktion er færdig, og den nye produktion kan påbegyndes, eventuelt uden at værktøjsskiftet skal foregå på aften- og nathold. Kommer stykantallet til at passe? Hvis ikke, tjek konsekvenserne. Når stykantallet tjekkes, er det både for et for lille, men også for et for stort styk-antal. Kan den foregående produktion fortsættes til den nye ordres produktionsforberedelser er klar, eller skal den stoppes lige på antal
 10. Er materiale og masterbatch-farve på lager? Er materialet tørt
  (kondensfugt)?
 11. Skal materialet forbehandles, dvs. indfarves i farveblander og fortørres?
 12. Er det nødvendige følgeudstyr fx formtemperering, transportbånd og materialesuger m.m. til stede.

Ovenstående tolv punkter er kun nogle af de punkter, der skal tjekkes før nedtagning af værktøj fra den foregående produktion og inden opstilling af det nye værktøj for næste produktion. De enkelte sprøjtestøbevirksomheder kan have andre og mere udførlige produktionsforberedelsesrutiner, som den ansvarlige plastmager skal overholde.

Demontering af værktøj

Produktionen afsluttes:

 1. Værktøjet lukkes.
 2. Materialespjældet lukkes. Snekken køres tom og renkøres eventuelt med et effektivt og passende renkøringsmateriale.
 3. Varmen sænkes på sprøjtecylinderen.
 4. Der laves et udprint af produktion og proces.
 5. Der vælges et kontrolemne, der følger værktøjet.
 6. Der lukkes for kølevand og slukkes for værktøjstempereringsaggregat.
 7. Køletilslutningen fjernes, og overskydende kølevand løber i en spand.
 8. Kølevand blæses ud af kølekanaler, medmindre værktøjet er forsynet med specielle lukkekoblinger, og de resterende køleslanger fjernes eventuelt.
 9. Udstøderforlænger og udstøderkobling afmonteres.
 10. Værktøjet åbnes.
 11. Værktøjet rengøres. Vær omhyggelig med at fjerne rester af kølevand.
 12. Formkaviteter og lukkeflader rustbeskyttes.
 13. Værktøjet lukkes.
 14. Hejsebeslag (løftebro) monteres.
 15. Spændejernene fjernes fra det bevægelige opspændingsplan.
 16. Det bevægelige opspændingsplan køres væk fra formen
  (fuld åbning, så der er plads at arbejde på).
 17. Løftegrej gøres fast til værktøjets løftebro og lægges an.
 18. Spændejernene fjernes fra det faste opspændingsplan.
 19. Søjlebeskyttere placeres på søjlerne, inden værktøjet løftes ud af maskinen. Søjlebeskyttere er vigtige for at undgå beskadigelse og slagmærker fra værktøjet. På mange maskiner er søjlerne stempel-stænger i maskinens lukkecylindre.
 20. Værktøjet skubbes ud af styrehullet, løftes op og fjernes.
 21. Værktøjet køres væk til klargøring og eventuel reparation før opbevaring til næste gang, det skal i produktion.
 22. Opspændingsplanerne tjekkes for rust og slagmærker, som udbedres, hvorefter de renses og smøres med en let olie.
 23. Eventuelle beskadigede gevindhuller repareres ved opskæring.
 24. Maskinen rengøres, også de steder man ikke kommer dagligt.
  Følg maskinens vedligeholdelsesprogram og tjek med logbog.
 25. Der rengøres i øvrigt i og omkring maskinen.

Montering af værktøj:

Maskinen er nu klar til den næste produktion. Maskinen sættes i opstillings-program:

 1. Værktøjet, der tidligere er tjekket mht. styrering, vandstutse, slanger og eventuel specialdyse m.m., er nu klar til opspænding.
 2. Værktøjet, der er forsynet med oliepapir til beskyttelse af planerne mod rust fra eventuelt kondensvand, dannet af værktøjets skiftende temperaturer under længerevarende stop og start, sættes i maskinen og styres på plads i det faste opspændingsplans styrehul.
 3. Spændejern og bolte monteres på det faste opspændingsplan.
 4. Løftegrejet fjernes og køres væk.
 5. Løftebroen afmonteres fra værktøjet.
 6. Det bevægelige opspændingsplan køres mod værktøjets bevægelige opspændingsplade.
 7. Der sættes eventuelt højtryk på det lukkede værktøj.
 8. Spændejern og bolte monteres på det bevægelige opspændingsplan.
 9. Køle- eller tempereringstilslutning monteres.
 10. Udstøderforlænger og eventuel sammenkobling monteres.
 11. Tjek med papir, om dyseanlægget ligger rigtigt an på indløbsbøsningen (dysecentrering).
 12. Værktøjet er nu monteret i maskinen og klart til indstilling og indkøring.
 13. Indkøringen foretages efter ”Systematisk indkøring”.
 14. Indstilling af maskinens bevægelsesparametre kan eventuelt foregå efter bogen ”Grundlæggende om plastmaterialer og processer, trin 1”.