E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Ekstruderingsværktøj

I ekstruderingsværktøjet formgives den opvarmede plast. Om plasten formes til fx en slange, profil, folie, plade eller monofil, er i den her sam­menhæng underordnet. Det er de samme forhold i værktøjet, der skal tages hensyn til.
Varmebåndene på værktøjet tilfører normalt en lille smule varme. Var­men er kun medvirkende til at hjælpe plasten igennem værktøjet og har grundlæggende ingen indvirkning på plastificeringsprocessen. Dog kan værktøjer med en meget lille dyse- eller spalteåbning udøve et ret stort modtryk på lige fod med filteret/sien.
Hvis man forestiller sig, at der ikke er noget filter eller si eller anden form for modtryk, og at værktøjet er til fx store rør med en spalte­åb­ning på 15 mm, så vil plastkornene rent faktisk kunne ”trille” stille og roligt igennem ekstruder og værktøj. Snekken vil da i princippet blot fungere som en transportsnegl, når der ses bort fra kompressionsforholdet.
Er det derimod et værktøj med meget små/tynde flydeveje, kan der op­stå så megen friktionsvarme i værktøjet, at dele af plasten eller dele af tilsætningsstofferne, som måske ikke tåler så høj temperatur, kan brænde fast indvendigt i værktøjet.
Dette kan opleves som brandstriber (mørke striber af forkullet plast, som forringer kvaliteten). Der kan være matte striber i overfladen. Det kan også forekomme som sorte klatter i overfladen fra forbrændte klatter, som river sig løs og følger med produktet ud.
En af måderne at løse dette problem på er at sætte produktionshastigheden ned. En anden måde kunne være at hæve temperaturen en anelse på værktøjet der, hvor der er mindst plads. Derved varmes overfladen i plasten, som bliver mere blød og derved smutter nemmere igennem. Men pas på, at plasten ikke bliver nedbrudt og derved mister kvaliteten.
Hvis man hæver temperaturen på dysen, vil man i de fleste tilfælde også opleve, at emnet bliver mere blankt i overfladen.