E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Sprøjtestøbbeproces og procesberegninger

Før en sprøjtestøbeopgave kan iværksættes, er der en del beregninger, der skal foretages. Disse beregninger kan opdeles i kalkulationsberegninger og de rent procestekniske beregninger.
For at kunne foretage en kalkulationsberegning er en beregning af cyklustiden naturligvis vigtig, men valg af sprøjtestøbemaskine er ikke mindre vigtig, hvorfor kalkulations- og procestekniske beregninger ikke kan holdes adskilt, men vil lappe over hinanden.
Det er imidlertid vigtigt at opstille en planlægning af beregningsforløbet inden produktionsstart, hvorfor det er vigtigt at have det fulde kendskab til sprøjtestøbeprocessens deltider.
Sprøjtestøbeprocessen er ideelt set en cyklisk proces, dvs. en proces bestå­ende af en række delprocesser, der gennemløbes i en given rækkefølge, og hvor hver delproces udfylder en given del af den totale cyklustid (de ti hovedpunkter med underpunkter).

Indsprøjtning

Sprøtestøbeprocessen i hovedtræk
Indsprøjtning

Eftertryk

Sprøtestøbeprocessen i hovedtræk
Eftertryk

Afformning

Sprøtestøbeprocessen i hovedtræk
Afformning