E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Laminatskader – gennemgående

Gennemgående laminatskader kan undertiden forekomme på steder, hvor laminatet ikke er tilgængeligt fra begge sider. Det er lidt mere besværligt at reparere, men med lidt ekstra omhu kan det sædvanligvis godt gøres til­fredsstillende.

Gennemgående laminatreparation fra bagsiden, enkeltsidigt affaset

Gennemgående laminatreparation fra bagsiden, enkeltsidigt affaset

Er der tale om meget store skader, kan det være hensigts­mæs­sigt at støbe en ny detalje – helst i den oprindelige støbeform – svarende til det område i konstruktionen, der er beskadiget, og så indlaminere “reservedelen” efter udskæring af det tilsvarende beskadigede stykke. Er laminatet i sådanne tilfælde kun tilgængeligt fra én side, kan det være nød­vendigt at skaffe sig adgang fx ved udskæring af et stykke ubeskadiget laminat og indlaminering af det igen efter endt reparationsarbejde.
Et frit tilgængeligt laminat repareres ved fjernelse af alt beskadiget materiale, renskæring af brudstedet med afrundede kanter og dobbeltaffasning med den tidligere nævnte hældning 1:10. Nogle foreslår kun affasning på bagsiden af laminatet, således at gelcoatsiden fremstår med det mindst mulige hul. Forklarin­gen er, at reparation af gelcoatlag volder størst vanskelighed og derfor foretrækkes mindst muligt. Andre derimod fore­trækker dobbeltsidig affasning ud fra den betragtning, at en sådan frem­gangsmåde giver en stærkere re­paration.
Ensidig affasning kan accepteres ved små eller ensidige belastninger.
Hvis laminatet kun er tilgængeligt fra den ene side, må der laves et hul, der er stort nok til, at man kan komme til at bearbejde den anden side af laminatet igennem hullet.

Enkeltaffaset reparation af gennemgående laminatskade

Enkeltaffaset reparation af gennemgående laminatskade

Dobbeltaffaset reparation af gennemgående laminatskade

Dobbeltaffaset reparation af gennemgående laminatskade

Om affasningen skal ud­føres enkeltsidigt eller dobbeltsidigt, er der som ovenfor nævnt forskellige opfattelser af. Ved dobbeltsidig affasning fås måske en stærkere reparation, som det til gen­gæld er betydeligt vanskeligere at udføre godt. Hvis hullet gøres lidt af­langt, kan en støtteplade skydes igennem og fastgøres, fx med et lag glasfibermåtte pålagt, med en ståltråd eller lignende til forsiden. Den videre fremgangsmåde følger det, der er nævnt ovenfor under ikke gennemgående skader.

Brug af støtteplade

Brug af støtteplade
Anbringelse at støtteplade gennem aflangt hul ved reparation af ­gennemgående laminatskade ­- kun adgang fra oversiden