E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Termoplast

De plastråvarer, der samlet betegnes termoplast, har det fælles, at de er meget stabile materialer, der kan smeltes og størkne igen mange gange uden at nedbrydes, hvis temperaturen blot ikke bliver for høj. Plastråva­rerne indeholder foruden en polymer nogle tilsætningsstoffer, og hver hovedtype omfatter en stor gruppe materialer med lidt forskellige egenskaber, hvilket dog kun undtagelsesvist har betydning for arbejdsmiljøet. Indhold af sær­lige tilsætningstoffer, fx brandhæmmende stoffer, kan dog medføre be­hov for, at plastråvaren forsynes med en særskilt brugsanvisning, som op­lyser om eventuelle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Alle termoplast­typer nedbrydes og afgiver farlige dampe, hvis de opvarmes for kraftigt.
Polymeren i PVC, polyvinylchlorid, kan i sig selv håndteres uden sær­lige forholdsregler både som granulat og som pulver, men til enkelte produkter til byggeriet, hvor der er behov for lang holdbarhed, er det endnu nødvendigt at tilsætte en blyholdig stabilisator. Støv både fra stabilisatoren selv og fra den stabilisatorholdige PVC skal forhindres i indåndingsluften, og affald skal behandles med forsigtighed i overensstemmelse med forskrifterne i materialernes brugsanvisning. Alle virksomheder er dog ved at afvikle brugen af blystabilisator.
De absolut mest anvendte blødgørere til PVC er phthalaterne di-2-ethyl­hexylphthalat (DEHP) og diisononylphthalat (DINP). PVC-råvarer med indhold af disse stoffer skal have egen brugsanvisning. Man skal især være opmærksom på, at phthalaterne fordamper fra blødgjort PVC ved opvarmning. Derfor er det nødvendigt at bruge punktudsugning over det varme materiale fx ved ekstrudering. DEHP er opført på Arbejdstilsy­nets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende, men er ikke klassificeret som kræftfremkaldende efter bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. EU-Kommissionen ønsker at forbyde phtalaterne DEHP, DBP og BBP i legetøj til børn op til 14-års alderen. Baggrunden er, at undersøgelser har påvist, at disse phtalater skader forplantningsevnen.

Det internationale agentur for kræftforskning (IARC) har i 2000 erklæret, at DEHP ikke kan klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker.