E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Standardsikkerhedsudstyr

Standardsikkerhedsudstyr eller det af myndighederne krævede sikkerhedsudstyr omfatter:

  • Afskærmning ved alle klemsteder (steder, hvor betjeningsmandskabet kan komme i klemme)
  • Afskærmning ved dyse
  • Elektrisk sikkerhedskredsløb for lukkeenhed
  • Elektriske kredsløb for øvrige sikkerhedsskærme
  • Hydraulisk lukkesikring
  • Nødstop
  • Specielle sikkerhedsforanstaltninger

Disse sikkerhedskrav betyder naturligvis ikke, at plastmageren er fritaget for at tænke selv, idet alle disse sikkerhedsforanstaltninger i sig selv ikke er tilstrækkelige, eller sagt med andre ord: ”sikkerhedsforanstaltningerne er ikke idiotsikre”.
Alle nye maskiner er fra fabrikken sikret med det nyeste og bedste sikkerhedsudstyr, men mange ældre sprøjtestøbemaskiner er ikke udstyret på samme måde. Derfor skal man være specielt påpasselig ved anvendelse af disse ældre maskiner.
Det er enhvers eget ansvar at sikre sig, at den maskine, der arbejdes med, som minimum lever op til Arbejdstilsynets krav om sikkerhed ved sprøjtestøbemaskiner.