E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Godstykkelse

Til at kontrolmåle godstykkelsen kan der anvendes flere typer af værktøj. De almindeligste værktøjer er nok skydelære og måleur. Kontrolmåling kræver her, at man skærer et antal emner op. Det er vigtigt, at man skærer emnet op både på tværs og på langs. Godstykkelsen skal måles hele vejen rundt.
Der findes også måleværktøj, som kan måle emnet uden at opskære dette. En magnetisk føler (fx ultralydsskanner) er da placeret under em­net. En stålkugle puttes i emnet, og denne vil altid lægge sig præcis over føleren på grund af magnetismen. Føleren er da i stand til at aflæse af­stan­den op til stålkuglen, og afstanden til stålkuglen svarer til gods­tykkelsen.
Det er også vigtigt at inspicere emnet for fejl ved hals­åbningen. Hvis der er for lidt gods i halsen, vil eventuelt gevind ikke være fuldstøbt. Er der for meget gods i halsen, vil det overskydende materiale trækkes ned i emnet.

Emne, hvor godset i halsen er trukket med ned

Emne, hvor godset i halsen er trukket med ned