E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Ringindløb

Ringindløbet anvendes ved cylindriske eller rek­tangulære emner, der er konstrueret med en fortykket ring på emnets omkreds.
Der er to principper for ringindløb. Ved det første princip er emnet forsynet med en fortykket ring som en blivende, in­tegreret del af emnet. Ved det andet princip er emnet af hen­syn til indløbet forsynet med en midlertidig, fortykket ring, som efter støbningen fjernes ved efterbearbejdning af emnet.
Indsprøjtningen kan foregå gennem et almindeligt punktindløb eller et rektangulært indløb til den tykke ring, og da smelten først fylder det om­råde i formen, der yder mindst modstand, vil den fortykkede ring blive fyldt, inden smelten flyder ind i emnet i hele om­kredsen samtidigt.

Ringindløb med ringen som en integreret del af emnet

Ringindløb med ringen som en integreret del af emnet

Sammenflyd­ningssømme op­træder sædvanligvis kun i selve ringpartiet, der som følge af tykkelsen er stærkere end den øvrige del af emnet, hvor­for en sammenflydningssøm ikke er kritisk her.
Ringindløbet erstatter ikke skærmindløbet, men hvor skærmindløbet al­mindeligvis anvendes ved én-kavitetsværktøjer, er ringindløbet velegnet til fler-kavitetsværktøjer. Ringindløbet benyttes i øvrigt på samme måde som skærmindløbet.
Efterbearbejdning er nødvendig ved ringindløb.

Ringindløb med midlertidig fortykket ring

Ringindløb med midlertidig fortykket ring
Et indvendigt og et udvendigt ringindløb

Et indvendigt og et udvendigt ringindløb