E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Opstart og stop af blæsestøbeanlæg

Hvis ekstruderen er stoppet med materiale i, er det vigtigt at rengøre dysen inden opstart. Årsagen er, at materiale vil brænde fast i spalteåbningen, hvor det bliver iltet. Manglende rengøring vil resultere i striber og ridser i det færdige emne.
Undertiden kan det være nødvendigt at afmontere inderdorn og/eller yderring for at foretage total rengøring af disse dele.
Rengøringen kan foregå med kobber/messingværktøj eller roterende børster af samme materiale. Dette kan købes i forskellige varianter. Nogle virksomheder anvender et poleremiddel indeholdende et svagt slibemiddel, men vær varsom, det slider på slangehovedets dele.
Polér altid på tværs af plastens flyderetning.
For at undgå at lave langsgående ridser i hovedet ved uheld, poleres altid på tværs af plastens flyderetning. En evt. langsgående rids på dornen, kan give en ridse i slangen og dermed et svagt emne. En tværgående ridse er nemmere at fjerne og giver ikke så synlige spor i emnet.
Husk klargøring af hele maskinen og følgeudstyr inden opstart.
Husk desuden at klargøre produktionspapirer, emballage og kontrolværktøj.

Opstartsprocedure

 • Tænd eventuel udsugning
 • Tænd for varmen på maskinen. Vent dernæst til den er gennemvarm
 • Kontroller, at alle zoner har nået driftstemperatur
 • Tænd for hydraulikstation
 • Tænd for programpumpe
 • Åbn for trykluft
 • Åbn for kølevand
 • Afprøv alle funktioner vedrørende slangehovedet, hvis det er tomt for materiale
 • Afprøv alle funktioner vedrørende formen
 • Kør alle funktioner i udgangsstilling (reset)
 • Start ekstruderen
 • Kør eventuel knaldluft ud
 • Opsaml spild i container/vandbad
 • Eftercentrer slangen
 • Start automatik
 • Opskær et emne, og kontroller godsfordelingen
 • Justér godsfordelingen
 • Vej emnet, og efterjustér eventuelt profileringen af slangen
 • Vej emnet, og justér vægten

Stopprocedure

 • Skift om nødvendigt materialetype for at lette rengøringen af snekke, cylinder og hoved
 • Luk for materialetilførsel ¹
 • Sluk for automatik
 • Opsaml spildet i container/vandbad
 • Stop eventuelt følgeudstyr
 • Stop hovedmotor, når cylinder er tom ²
 • Sluk for varmesystemet
 • Sluk for kølesystemet
 • Sluk for hydraulik
 • Sluk for programpumpe
 • Luk for eventuelt trykluft
 • Sluk for udsugning
 • Sluk for hovedkontakt

¹ Nogle virksomheder anbefaler, at man stopper med fyldt snekke for at undgå iltning af den smeltede plastrest, der altid vil befinde sig på snekke/cylinder. Derved undgås sorte klatter i opstartsfasen, som kan op­stå ved iltning af disse råvarerester.

² Risikoen ved en fyldt snekke er, at det kan være vanskeligt eller umuligt at starte igen, hvis materialet stivner i en eventuel notzone eller i traverskølezonen under tragten.