E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Bundfødt folieværktøj

Bundfødt værktøj med stilbar yderring og fast inderdorn er et mere kostbart værktøj at fremstille. Det giver imidlertid den gunstigste materialestrøm, idet denne bliver formet symmetrisk omkring værktøjets længdeakse.
Ekstruderen trykker det varme plastmateriale op gennem folieværktøjet, hvor det passerer dysen og kommer ud som en blød slange med samme diameter som dysens spalteåbning.
Denne slange føres op til aftræksvalserne, der klemmer slangen flad, og samtidigt lukker for slangens øverste ende.

Bundfødt folieværktøj

Bundfødt folieværktøj

Under indkøring af et anlæg indstilles aftræksvalsernes hastighed således, at de udøver et passende træk i folieboblen i forhold til opblæsningsforholdet. Fra aftræksvalserne kan den nu fladlagte folieslange passere videre til opvikleren, der opmagasinerer folien i ruller.
Ved fremstilling af folie gennemgår plastmaterialet ni trin.

Gennem folieværktøjet føres der luft med ganske ringe overtryk ind i folie­slangen, hvorefter denne buler ud som en lang ballon eller ”boble”, og dette ord bruges til at betegne den opblæste folieslange.
Folieslangens diameter kan blæses op til flere gange dyse­spaltens diameter.
Efter opblæsning til den ønskede diameter afkøles folieboblen, samtidigt med at aftræksvalserne ud­øver et vist træk i længderetningen. Afkølingen sker med kold luft, der blæses ud fra køleringen, som er monteret oven på folieværktøjet.
På store anlæg findes der endvidere en indvendig køleanordning. Herom senere.
På enkelte anlæg findes andre køleanordninger fx væskebad.

De ni trin i foliefremstillingen

De ni trin i foliefremstillingen