E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Hals/gevind

Normalt er hals- og gevindstykket i formen udskifteligt. Det skyldes, at skærekanterne med tiden slides. Desuden kan det være nødvendigt at skifte mellem forskellige størrelser på gevindet, afhængigt af hvilken plast­type man anvender. Kapslen er ofte en standardkapsel, man køber hos en under­leverandør. Hvis man støber den samme flaske både i delkrystallinske og amorfe materialer, vil der være stor forskel i størkningssvindet.

Slangen ligger fladklemt i top og bund af formen

Slangen ligger fladklemt i top og bund af formen
Bemærk pressefladen

To forskellige forme under lukning

To forskellige forme under lukning
A. En form uden presseflade. Bemærk den nedadgående kile i samlingen i billede 3. Her er der risiko for, at emnet revner i samlingen. B. En form med presseflade. Bemærk den kraftige svejsning i billede 3. På grund af pressefladen dannes en kraftig fortykkelse eller vulst ved svejsningen.

Det betyder kort og godt, at en flaske i PE vil blive meget mindre i gevindstykket, end hvis man fx støber flasken i PVC. Derfor må man have to forskellige størrelser gevindstykker til formen, hvis man skal kunne anvende den samme kapsel.

Pressefladens betydning for emnet

Pressefladens betydning for emnet
A. Emne fra form med presseflade B. Emne fra form uden presseflade