E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Punkt 1a: Formsikring

Herefter skal formsikringen indstilles. Indstilling af formsikringen sker ved indstilling af formsikringsvejen, -tiden og -trykket. Formens udformning er igen bestemmende for, hvorledes formsikringsvejen skal indstilles.

  • Formsikringsvejen skal begynde eller indsættes afhængigt af formkonstruktion. Lukkehastigheden skal være nedbremset inden eller samtidigt med formsikringsvejen.
  • Formsikringstiden indstilles, således at værktøjet med sikkerhed kan nå at lukkes med den indstillede lukkehastighed. Formsikringstiden forsinker ikke cyklustiden, medmindre der kommer et emne i klemme.
  • Formsikringstrykket skal indstilles så lavt som muligt, hvilket stiller krav til, at værktøjets styretappe og eventuelle bevægelige dele skal være rengjort og smurt, så der er mindst mulig friktion til stede.
  • Når produktionen har kørt en tid, kan der opstå en skæv varmefordeling mellem den faste og den bevægelige formpart, således at styretappene bliver træge, hvorfor formsikringstrykket må hæves. Såfremt problemet fort­sætter, og formsikringstrykket må hæves til et for højt niveau i forhold til opstartsniveauet, bør det undersøges, om der eventuelt kan være noget helt andet galt med værktøjet.
  • Såfremt et emne eller andet vil hindre værktøjet i at lukkes med det ind­stillede formsikringstryk og den indstillede formsikringstid, vil maskinen stoppe, dvs. værktøjet vil åbnes, hvorefter maskinen vil melde fejl.
    Mange maskiner kan indstilles til at forsøge at lukke flere gange, hvilket er praktisk, såfremt emnet ved næste forsøg er faldet ud af værktøjet, så-ledes at produktionen kan fortsættes.

Definition af formsikring

Formsikringen er en tids-, tryk- og vejafhængig sikring af, at sprøjtestøbeværktøjet ikke lider overlast ved en såkaldt ”klemmer”.