E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Fra hydrauliktryk til smeltetryk

Ved at multiplicere hydraulikcylinderens areal med manometertrykket og dividere resultatet med sprøjtecylinderens areal fås smeltetrykket. Det kan udtrykkes ved nedenstående formel:

Forholdet AHYD/ AS kan benævnes som omsætningsfaktor = OF, også defineret som: Omsætningsfaktoren er lig med forholdet mellem hydraulikcylinderens areal og sprøjtecylinderens areal, der kan udtrykkes ved formlen:

Formel for beregning af omsætnigsfaktoren

Formel for beregning af omsætnigsfaktoren

Udregningseksempler for omsætningsfaktor

134
D12080100
d402535
OF910,248
P hyd (MPa)5,55,514
P spec (MPa)49,556,32112

Omsætningsfaktoren udtrykker udvekslingen fra hydrauliktryk til smelte­tryk, hvilket er en vigtig forudsætning for at kunne flytte et værk­tøj mellem flere maskiner, idet et hydrauliktryk på en maskine bestemt ikke giver samme smeltetryk på en anden maskine.
Manglende viden herom kan ofte give anledning til problemer med overholdelse af stillede kvalitetskrav, medmindre formen altid bruges i samme maskine.
Det er ikke relevant at angive sprøjtetryk, eftertryk og modtryk aflæst som manometerværdi, men altid at angive disse værdier i specifikke værdier (specifik = speciel eller entydig), som udregnes ved:

Omregning til specifik tryk

Omregning til specifik tryk

Eksempel

Manometertryk:
8 MPa eller 80 bar.

Omsætningsfaktor:
9 (ingen benævnelse).

Specifikt tryk (fx sprøjtetryk):
8 × 9 = 72 MPa, eller 80 × 9 = 720 bar.

Dette tryk er anvendeligt for et værktøj til produktion i alle passende maskiner, vel at mærke når omsætningsfaktoren er kendt på disse andre maskiner, således at der kan regnes tilbage til manometertryk.
Sådanne udregninger kan normalt undgås, idet maskinfabrikanterne sammen med maskinmanualen leverer et diagram for sprøjtetryk.

Sprøjtetryksdiagram

Sprøjtetryksdiagram
Som det fremgår af sprøjtetryksdiagrammet, leveres sprøjteenhed type BA…./125 med tre forskellige snekkestørrelser: 25, 30 og 35 mm. Disse tre snekker har et maksimalt sprøjtetryk på henholdsvis 215, 150 og 110 MPa. Sidstnævnte tryk er meget lavt, men den snekke giver et stort skudvolumen. Gå ud ad X-aksen, aflæs manometertrykket 10 MPa, gå lodret op, til linjen skærer kurven for 30 mm-snekken, gå derefter vandret til venstre, indtil linjen skærer Y-aksen, aflæs det specifikke sprøjtetryk til 105 MPa.