E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele

Ved adskillelse og samling af sprøjtestøbeværktøjet er det vigtigt og nødvendigt med en opmærk­ning af de enkelte værktøjsplader. Den viste op­mærkning på tegningen nedenfor er en meget benyttet og god op­mærkningsmetode.

Benævnelser på sprøjtestøbeværktøjets enkelte dele samt eksempel på værktøjspladernes nummerering.

Benævnelser på sprøjtestøbeværktøjets enkelte dele samt eksempel på værktøjspladernes nummerering.
Det lilla flade mellem den faste og den bevægelige formplade skal antyde sprøjtestøbeværktøjets skilleflade – det sted, hvor værktøjet skilles, når maskinen åbnes.

Sprøjtestøbeværktøjets styrering dimensioneres til at passe til styrehullet i den mindste sprøjte-støbemaskine, det vil komme til at køre i. Eventuel opdimensionering af styreringen sker ved hjælp af omsætningsringe eller med udskiftelige styreringe.
Styreringens funktion er at styre værktøjet på plads i maskinen under værktøjsopstillingen samt at sørge for værktøjets centrering i forhold til sprøjteenhedens maskindyse. Sammen med spændejernene sørger styreringen også for, at værktøjet ikke glider ned ad maskinplanet under produktion.

Snitbillede af et simpelt, almindeligt to-pladeværktøj

Snitbillede af et simpelt, almindeligt to-pladeværktøj
1: Indløbsbøsning med styrestift. 2: Indløbstap. 3: Fordelerkanal. 4: Formskilleflade. 5: Bevægelig formplade. 6: Segment (formindsats). 7: Central udstøder. 8: Udstøderstift., 9: Returstift. 10: Udstøderplader. 11: Udstøder (tap). 12: Indfræsning for opspænding

Bemærkninger til værktøj

 • Værktøjet er fremstillet uden fremstående opspændingsplader (flanger), dvs. værktøjet er glat. Opspændingsflangerne er for den faste form­parts vedkommende fræset ind i den faste formplade, og for den be­vægelige formparts vedkommende er opspændingsflangerne fremkommet, ved at der i afstandsklodserne er lavet en indfræsning.
 • Styreringen holder indløbsbøsningen på plads, så den ikke bliver skubbet bagud af sprøjtetrykket under indsprøjtning.
  Styreringen i den bevægelige formpart ser man ikke hos ret mange sprøjtestøbevirksomheder, men den er en stor sikkerhed for optimal centrering under et produktions-
  forløb.
  Denne bagerste styrering er relativt vanskelig for værktøjsmageren at fremstille, da centreringen er vanskelig og skal være noget nær 100 procent nøjagtig.
 • Indløbsbøsningen er af en styrestift forhindret i at dreje rundt. Såfremt indløbsbøsningen drejer rundt, vil eventuelle indløbskanaler blive blokeret.
 • Styretappe, styrebøsninger og centreringsbøsninger er monteret i ét og samme pasningshul, der er gennemgående i alle værktøjets plader. Disse gennemgående huller udbores i én arbejdsgang med alle værktøjspladerne samlet.
  Denne fremstillingsmetode betyder, at sprøjtestøbeværktøjet altid lukkes og åbnes let og nøjagtigt.
 • Udstødertappen (11) er udstyret med en styre- eller glidebøsning, hvilket bevirker, at den ikke kæntrer.
 • Udstøderstiften, der er placeret midt i emnet, har et stort udstøderareal, men burde om muligt have været placeret på emnets kanter for at give den bedste afformning.
 • Selve emnerne er ilagt formindsatse, hvilket sikrer relativt billig reparation ved beskadigelse.
  Med anvendelse af emneindsatse skal det øvrige værktøj ikke hærdes, hvorved man undgår skævheder og kast i værktøjet på grund af hærdespændinger.