E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Misfarvning og nedbrydning af smelte pga. dårlige tætningsplader

Ved adskillelse og samling af sprøjteenhedens komponenter er der fra maskinproducenten opstillet nogle detaljerede anvisninger på korrekt mon­tering og samling af de forskellige komponenter fx maskindyse, cylinderhoved, tilbageløbsspærre, maskinflange og dysespids.
Maskindelene skal naturligvis være helt rene for fastsiddende og eventuelt forbrændt plast. For at sikre, at tætningsfladerne er i fuld kontakt med hinanden, kan der anvendes mærkeblåt under monteringsprocessen.
En hyppig årsag til misfarvninger fra nedbrudt smelte er ofte ikke-intakte tætnings- og samleflader i plastificeringsenheden.

Følgende tætnings- og samleflader skal være intakte:

  • Maskindysen og dysehovedet
  • Dysehovedet og maskinflangen
  • Dyseflangen og sprøjtecylinderen
  • Snekkespidsen og snekken
Emner med stærk misfarvning forårsaget af nedbrudt og afrevet smelte

Emner med stærk misfarvning forårsaget af nedbrudt og afrevet smelte

Såfremt disse tætnings- og samleflader er beskadiget, måske ikke fremstillet eller monteret korrekt, kan der opstå ”døde hjørner”, hvor det smeltede materiale kan aflejres, hvorved det får for lang opholdstid og temperaturstigning, hvilket vil nedbryde molekylerne.
Den derved beskadigede smel-te bliver af den efterfølgende smelte revet med og indsprøjtes i værktøjet, hvor den forårsager emner med stærk misfarvning.

Ikke-intakte tætningsflader forrest på snekken med nedbrudt materiale helt ind til gevindet

Ikke-intakte tætningsflader forrest på snekken med nedbrudt materiale helt ind til gevindet