E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Svind og spændinger

Når plastmassen er formgivet gennem værktøjet, bliver den afkølet til formstabil temperatur. Ved ekstrudering af rør er emnet stadigt så blødt, når det forlader værktøjet, at det er nød-vendigt at fastholde formen under den første del af afkølingen.
Emnets yderflade køles først, hvorved den ydre form fastholdes, mens den indre stadigt har frihed til at trække sig sammen under den videre af­køling.
Disse temperaturforskelle medfører svinddifference og dermed spæn­dinger i det færdige rør. I værste fald kan der opstå lunker i tykvæggede rør.
I et rør vil det ydre og indre materiale komme til at stå i spænd i forhold til hinanden. Hvis et ekstruderet rør skæres op på langs, vil siderne krumme ind over hinanden som følge af trykspændingerne i den udvendige overflade og trækspændingerne i den indvendige.
For at undgå store spændinger i ekstruderede rør sænker man afkølings­hastigheden, i praksis ved at hæve kølevandets temperatur eller ved at dele kølezonen op i mindre zoner med ukølede mellemrum (afstand mellem kølekasser). Under den videre afkøling er det derved muligt for plasten at trække sig sammen uden at tilføre emnet de store spændinger, som opstår ved uensartet afkøling af overfladerne.

På grund af trykspændingerne i den udvendige overflade og træk­spændingerne i den indvendige vil siderne i et opskåret rør krumme ind over hinanden.

På grund af trykspændingerne i den udvendige overflade og træk­spændingerne i den indvendige vil siderne i et opskåret rør krumme ind over hinanden.