E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Akkumulatorslangehoved

Når der skal ekstruderes med frithængende slange, kan det være et problem, at slangen strækker sig. Det er især et problem ved meget tykke slanger samt ved meget lavviskose ma-terialer. For at imødegå dette problem er der udviklet hoveder/maskinopbygninger med akkumulator.
Det betyder, at plasten fortsat ekstruderes kontinuerligt, men nu forsvinder plasten ind i en akkumulator, eller et “stødpude-lager”, ofte i toppen af hovedet. I toppen af akkumulatoren sidder et stempel (en kolbe), som trækker sig tilbage, mens akkumulatoren fyldes op.
Når formen er ved være på plads under dysen, starter stemplet/kolben med at presse den opmagasinerede plast ned gennem hovedet meget hurtigt. Det betyder, at slangen ikke kan nå at strække sig, inden formen lukkers, og en eventuel profilering vil ligge meget præcist.

Brændstoftank fremstillet  på ekstruder med akkumulator

Brændstoftank fremstillet på ekstruder med akkumulator
Slangen står stille, mens emnet blæses op og afkøles. Blæsedornen er placeret i bunden af formen.

Hoved med akkumulator i toppen

Hoved med akkumulator i toppen

Hoved med indbygget akkumulator

Hoved med indbygget akkumulator
1. Faste dele 2. Ydre hjerteformet kanal 3. Indre ringkanal 4. Sammenflydningszone 5. Bevægelig del, som forøger eller formindsker akkumule­ringsrummet 6. Akkumuleringsrum 7. Spændering til dyse 8. Vandret justérbar dyse (udskiftelig, hvis der ønskes anden diameter på slangen) 9. Lodret justérbar dorn 10. Kanal for støtteluft