E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Dobbeltsnekke

Stiv PVC leveres som pulver til mange store fabrikker, som ønsker at lave deres egne blandinger. Dette pulver ligner mest mel.

For at kunne tvinge pulveret frem i cylinderen er det nødvendigt at be­nytte en dobbeltsnekkeekstruder. Dobbeltsnekkeekstruderen adskiller sig med sine to snekker i cylinderen fra enkeltsnekkeekstruderen i både op­bygning og proces.

Dobbeltsnekke med samme omløbsretning: Snekkerne kan have en anden udformning end den her viste. De kan fx begge være koniske.

De to snekker drejer normalt modsat hinanden. Da den ene snekke også har modsat omløbsretning på gængerne, og snekkerne ligger så tæt sammen, at gængerne går i indgreb med hinanden, vil materialet tvinges fremad. De to snekker virker ved rotation som en pumpe, der tvinger materialet fremad og opbygger tryk i cylinderen.

Da snekkerne har indgreb for hver gængestigning, transporteres materialet i små lukkede rum.

Trykopbygningen må derfor ske ved at reducere volumenet mellem gængerne frem mod snekkespidsen ved at mindske gængestigningen.
Der findes også, ligesom ved enkeltsnekker, mange forskellige typer dobbeltsnekker med bl.a. forskellige former for blandezone, hvor gænge­stigningen eller gængegeometrien ændrer sig, så materialet i de lukkede rum blandes til en homogen masse.

Enkelte maskinfabrikanter har udviklet snekker, som har samme om­løbsretning. Disse snekker har da også samme omløbsretning på gængerne.

Når snekken er udformet med spids, og det efterfølgende værktøj er tilpasset hertil, er der ingen risiko for stillestående materiale.

Når snekken er udformet med spids, og det efterfølgende værktøj er tilpasset hertil, er der ingen risiko for stillestående materiale.

Ved snekkespidsen kan der være placeret en miksezone bestående af et snekkestykke med halvkugleformede huller. Udenom er placeret et stykke cylinder med tilsvarende halvkugleformede huller. Når snekken drejer rundt, opstår der cirkulære bevægelser i plasten i hullerne, hvilket sikrer god miksning.
(BASF)

“Pulsar”-snekke. Bemærk, hvorledes materialet ruller rundt og mikses i den skiftevis dybe og mindre dybe gængeudskæring.
(Blow Molding Handbook)

“Pulsar”-snekke. Bemærk, hvorledes materialet ruller rundt og mikses i den skiftevis dybe og mindre dybe gængeudskæring.
(Blow Molding Handbook)