E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Strømningskarakteristik

Når plastmaterialet transporteres i værktøjet, sker det langs væggene i værktøjet. I opvarmede omgivelser vil alt materialet bevæge sig – dog med forskellig hastighed. Lad os se på et eksempel.
I en kanal med cirkulært tværsnit er hastigheden lavest ved kanalens vægge og højest i midten som vist på figuren. Hastighedsforskellen giver med den større materialestrøm i midten af kanalen molekylerne en orientering på langs ved kanalvæggen.

Strømningskarakteristik

Strømningskarakteristik

Disse forhold gør sig i øvrigt gældende i alle formgivningsværktøjer. Der­for er det vigtigt at være opmærksom på, om temperaturen på værktøjet er tilstrækkeligt høj for at modvirke, at plasten sætter sig fast på områder i værktøjet, hvor strømningen ikke er så kraftig.
Stillestående plast vil for nogle plasttypers vedkommende kunne resultere i forbrændinger, opleves som brune ”striber” eller ”klatter” i produktet.
På store rør- og folieværktøjer er der for at modvirke disse problemer også indbygget varmelegemer indvendigt i værktøjet (fx dornvarme). Ønsket er at opnå lidt højere temperatur på værktøjet end på plastsmelten, således at man får en ensartet strømning i hele flydestrømmen.