E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Trepladeværktøj med klinketræk

Ved maskinens åbning af formen åbnes først formdelelinje A, indtil den skrå flade ”S” på styreklinken udløser palen, hvorved delelinje B frigøres. Emnet er afformet, og maskinen kan fortsætte med den videre åbnebevægelse.
Det, at åbnebevægelsen kan fortsætte, betyder, at afstanden mellem afriverpladen og den faste formpart kan tilpasses en bedre frihøjde for emnet end værktøjskonstruktionen ”Treplade­værktøj med fire trækstænger eller stopstænger”, der for så vidt er låst af trækstængernes længde.
Afriverpladens bevægelse afpasses til ønsket åbnevej ved regulering af længden af styreklinken.
Værktøjskonstruktionen er uden udstøderkasse, idet emnet afformes via afriverpladen og klinke­trækket. Som hjælp til afformningen er der påbygget en luftventil til støtteluft.
Formen vil kunne indbygges i en noget mindre maskine end den ma-skine, som værktøjet med afriverring og med udstøderkasse kræver, altså en passende størrelse maskine i forhold til emnet og lukkekraftbehovet.

Funktionsbeskrivelse af klinketrækket

Funktionsbeskrivelse af klinketrækket
Klinketrækkets hus er monteret på afriverpladen. Trækklinken er monteret på den faste formpart. Styreklinken er monteret på den bevægelige formpart. Udløserpalen er monteret fjederbelastet i klinkehuset.