E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Sprøjtestøbning

Sprøjtestøbemaskine

Sprøjtestøbemaskine
(Arburg)

Sortiment af store og mellemstore sprøjtestøbte emner

Sortiment af store og mellemstore sprøjtestøbte emner
(Husky)

Sprøjtestøbning er en rationel, fuldautomatisk proces til fremstilling af store og små seriestørrelser af emner hovedsageligt i termoplastiske materialer.
Værktøjs­af­skrivningen kan være bestemmende for, hvor små seriestør­relser der er rentable i forhold til andre processer eller i forhold til emnets værdi.
Foruden termoplast og termo­plastiske elastomerer kan hærdeplast forarbejdes ved sprøjtestøbning.Ved forarbejdning af hærdeplast kræves dog en specialudstyret sprøjtestøbemaskine.
Ved sprøjtestøbning kan der fremstilles komplicerede emner i én arbejds­proces, og emnerne kan ofte anvendes direkte og uden efterbearbejdning

Tandhjul til urindustrien

Tandhjul til urindustrien
Forskellige mikrosprøjtestøbte tandhjul

Forskellige mikrosprøjtestøbte tandhjul

Ved nogle af de mindste emner, der fremstilles ved sprøjtestøbning, måles emnevægten i mikrogram. Sådanne emner anvendes fx i armbåndsure, høreapparater, i medikoteknik og anden mikroindustri. Den anden yderlighed kan være et bilkarosseri med lukkekraftbehov på 80.000 kN.

Sprøjtestøbning er en periodisk proces, der benævnes som en sprøjte­støbe­cyklus, hvor en given mængde plastråvare smeltes ved opvarmning via varmebånd og friktion mellem materiale, cylinder og snekke og bliver til en plastificeret og homogen masse.

Samspillet mellem materiale, maskine, værktøj og emne

Samspillet mellem materiale, maskine, værktøj og emne

Den plastificerede og nu viskose masse indsprøjtes i et sprøjtestøbeværk­tøj, som er opspændt i en sprøjtestøbemaskine. Sprøjtestøbe­værk­tøjet, der også kaldes et formværktøj, har én eller flere kaviteter (formhulrum) med samme emnegeometri som de emner, der skal produceres.
For at kunne fremstille et optimalt, sprøjtestøbt plastemne må et samspil mellem flere forskellige faktorer være i orden. Disse faktorer omfatter:

  • Emneudformning
  • Værktøjskonstruktion
  • Materiale
  • Sprøjtestøbemaskine
  • Forbehandling af plastråvare
  • Produktionsbetingelser
  • Produktionskontrol
  • Procesovervågning
  • Operatør

Det er vigtigt, at operatøren, der har det daglige ansvar for opstilling, indkøring og kontrol af produktionen, nøje kender samspillet mellem disse faktorer.