E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Trepladeværktøj med fire trækstænger eller stopstænger

Når værktøjet åbnes, vil emnet, som sidder relativt fast på kernen, holde på afriverpladen, indtil træk­stængerne når deres fulde udtrækningslængde, hvor­efter emnet vil blive trukket af kernen, idet afriverpladen via trækstængerne vil blive stående sammenkoblet med den faste formpart. Maskinens åbnevej skal reguleres, således at afriverpladen ikke slipper styretappene i den bevægelige formpart, såfremt værktøjet ikke er konstrueret til det.
Værktøjskonstruktionen er uden udstøderkasse, idet emnet afformes via afriverpladen og trækstængerne. Som hjælp til afformningen er der påbygget en luftventil til støtteluft.
Støtteluften sørger for, at der ikke dannes vakuum under afformning. Ofte vælger man en kortere ud-stødervej og lader støtteluften sørge for den endelige afformning. Det er lettere at bygge værktøjet med støt-teluft fra starten end at skulle lave det bagefter.
Værktøjet vil kunne indbygges i en noget mindre maskine end den maskine, værktøjet med afriverring og med udstøderkasse kræver, altså en passende størrelse maskine i forhold til emnet og lukkekraftbehovet.

Trepladeværktøj med fire trækstænger  eller stopstænger

Trepladeværktøj med fire trækstænger eller stopstænger