E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Varmedyser

Der findes flere principper for varmedyser til direkte indsprøjtning i emnet.

Varmedysetyper

Varmedysetyper
Varmedysen tilpasses med anlægsflade til maskindysen.

To forskellige varmedyser til direkte indsprøjtning i emnet

To forskellige varmedyser til direkte indsprøjtning i emnet
Type Z 104/…/N går helt frem til kaviteten og danner en ring­markering (dysens kontur) om­kring punktindløbet. Type G kan monteres tilbagetrukket i forhold til kaviteten og giver således ingen ring­mar­kering, idet selve punktindløbet er indbygget i formen, hvor så den varme nål (2) holder indløbspunktet åbent. Begge varmedyser er åbne dyser til direkte indsprøjtning, og de kan i let modificeret form anvendes i forbindelse med varmekanalværktøjer. Varmedyserne er meget strømningsbegunstigende og er indvendigt opvarmet med et specielt varmelegeme (1). Indløbspunktet holdes åbent af den opvarmede nålespids (2), og opvarmningen styres af en integreret termoføler (3). Indløbspunktets størrelse (diameter) vælges ud fra materiale­type og skudvolumen.

Forskellige varianter af punktindløb med varmedyser til direkte og indirekte indsprøjtning

Forskellige varianter af punktindløb med varmedyser til direkte og indirekte indsprøjtning
A. Punktindløb med ringmarkering B. Punktindløb uden ringmarkering C. Punktindløb med nåleventil med ringmarkering og glittet indløbspunkt D. Punktindløb med nåleventil uden ringmarkering og med glittet indløbspunkt E. Åben dyse for specialtilpasning af emnekontur eller overflade

Eksempel på åben varmedyse, der tilpasses efter emnets kontur eller overflade omkring indløbspunktet.

Eksempel på åben varmedyse, der tilpasses efter emnets kontur eller overflade omkring indløbspunktet.
Denne dysetype egner sig til specielle formål og er en ægte åben varmedyse.