E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Fordelerkanaler eller indløbskanaler

Det normale indløbssystem til fler-emnesværktøjer er direkte indarbejdet i formpladerne og føres ikke i separat opvarmede fordelerblokke eller dyser.
Temperaturen på indløbskanalernes overflade svarer derfor til form­temperaturen, hvorfor den plastmasse, der er til stede i indløbssystemet, størkner efter indsprøjtningsforløbet og må efter hvert skud afformes sam­men med emnet.
Indløbet indgår altså i skudvægten, men kan principielt regenereres og genanvendes.
I fler-styksværktøjer med primære og sekundære fordeler­kanaler anbefales det at lade alle kanalerne gå ud i en koldbrønd. Kanallængden skal gøres så kort som muligt.
Hvor der kræves små emnetolerancer i fler-styksværk­tøjer, skal fordelersystemet afbalanceres, således at alle kaviteterne fyldes samtidigt – og så nær 100 % som muligt.
Fordelerkanalerne skal holdes så små som muligt, dog således at de netop tillader, at kaviteten med sikkerhed fyldes, og at indløbet størkner før indløbskanalerne.

Fordelerkanaler

Fordelerkanaler
Symmetriske, velproportionerede fordelerkanaler til et otte-styks værktøj. Bemærk indløbssystemets nedtrapning fra tapindløbet (cirklen i midten) og hen til kaviteternes indløbspunkter.