E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Nåleventil

Nedenfor vises en særlig type nåleventil. Nåle­ventilen monteres, ved at dens forkammer skrues ind i varmekanalblokken (kanalblokken) bag emnets indløbspunkt.
Fordele ved denne type nåleventil er:

  • Emnets indløbspunkt (sår) bliver automatisk glittet af ventilnålens
    fjedertryk.
  • Temperaturstyringen i indløbspunktet bliver forenklet, idet der kun tages hensyn til en passende massetemperatur, idet udflydning og trådtrækning undgås med nåleventilens fjedertryk, som lukker indløbspunktet helt tæt.
    Ved meget sejtflydende plastmaterialer tilpasses størrelsen af indsprøjtningsåbningen og nåleventilen til dette.
  • Nåleventilens små byggemål muliggør små afstande mellem formkaviteterne.
  • Eksisterende varmekanalblokke lader sig let ombygge eller reparere til dette system.
Nåleventilens bestanddele

Nåleventilens bestanddele

Inden indsprøjtningen er ventilnålen af fjederen om­kring ventilhuset trykket ind i indløbspunktet, således at indløbs­punktet er fuldstændigt lukket.
Sprøjtetrykket trykker stemplet tilbage til anslag, hermed er indløbspunktet åbent, og emnehulrummet kan fyldes.
Så snart sprøjte- og eftertrykket ophører (dekompression), trykker fjederen ventilnålen ind i indløbsåbningen, hvorved em­nets indløbssår glittes, hvilket betyder at ud­jævne, således at indløbssåret omtrent kan blive usynligt.
Z 100/17 og Z 100 er bestillingsnumre.

Eksempel på nåleventil Z100 Hasco

Eksempel på nåleventil type Z100 fra Hasco
Eksempel på nåleventil type Z100/17 fra Hasco

Eksempel på nåleventil type Z100/17 fra Hasco