E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Varmekanalfordeler med nåleventil

Ved varmekanaler forstår man separate, elopvarmede indløbskanaler i værktøjet. Overfladetemperaturen ligger i samme temperaturområde som plastsmelten, altså væsentligt over formtemperaturen.
Varmekanaler har til opgave at lede smelten så vidt muligt uden varme­tab fra maskindyse til indløbspunkt.

Et fire-kavitetsværktøj til sprøjte­støbning af tandhjul i materialet POM

Et fire-kavitetsværktøj til sprøjte­støbning af tandhjul i materialet POM
Det er vigtigt, at fordelerkanalerne ligger i modsatte side af emnerne på grund af vridninger fra svind-­e­ffekten, som kunne deformere de støbte emner inden afformning. Bemærk fordelerkanalernes voldsomme vridning, der kan forårsage deformationer på emnet, såfremt ind­løbskanalerne ikke er placeret i den faste formpart.

I modsætning til den normale fordelerkanal forbliver plastmaterialet fly­dende i varmekanalen. Kanalens indhold af smeltet plast bliver derfor ikke afformet sammen med emnet og skal ikke regnes med til skudvolumenen undtaget ved første opstart og efter rensning af kanaler fx ved materiale- eller farveskift.
Varmekanalen kan betragtes som en forlængelse af maskindysen til formhulrummet.
Et af grundproblemerne ved anvendelse af varmekanalsystemer består i at opretholde termisk adskillelse mellem den varme kanal og det koldt tempererede værktøj, når kravene til intet eller minimalt varmetab samtidigt skal tilgode­ses.

Varmekanalfordeler  med nåleventil (Husky)

Varmekanalfordeler med nåleventil (Husky)
Denne model er med pneumatisk styring af nålens åbne- og lukke-bevægelser.

Selve værktøjets opspændingsplader bør afisoleres fra maskinens op-spændingsplaner med specielle isoleringsplader, der kan tåle lukketrykket, således at værktøjets varme ikke forsvinder over i maskinplanerne.
Der findes mange forskellige systemer af nåleventiler til varmekanaler, hvor det specielt er nåleventilens styring, der varierer. Nåleventilen kan ved simple varmekanaler åbne for indsprøjtningshullet under sprøjtetrykkets indvirkning og lukke igen, når sprøjtetrykket aftager. Ved andre systemer kan nåleventilens åbning og lukning styres med hydraulik eller pneumatik.