E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Indløbsplacering

Når der vælges indløbsplacering, skal der tages hensyn til følgende punkter:

 • Indløbet bør placeres, således at den indstrømmende smelte støder direkte på værktøjsvæggen eller mod en kerne for at modvirke fristråle­effekt.
 • Smelten bør løbe i retning af luftafgangene, således at indesluttet luft i størst mulig udstrækning undgås. Luftindeslutninger bør helt undgås.
 • Indløbsstedet skal om muligt placeres i forbindelse til den største gods­tykkelse.
 • Under placeringen af indløbet bør det overvejes, hvor sammenflydningslinjerne vil forekomme, og om emnets svaghed i sammenflydningssømmen kan accepteres.
  Indløbsstedet bør placeres, så emnet får sammenflydningssømme der, hvor emnet vil få de mindste belastninger og slag.
 • Overvej lettest mulig løsning for efterbearbejdning og afgratning af indløbet.
 • For emner, der kræver lang eftertrykstid (sædvanligvis tykvæggede emner), er det enkleste indløb et direkte stangindløb placeret på emnets største godstykkelse.
 • Indløbskanalerne bør udformes, således at afstanden fra tapindløbet til alle emner er nøjagtigt lige lang. Endvidere bør indløbspunkterne være således, at de kan justeres på en sådan måde, at alle emnerne fyldes samtidigt og ens.

I to-styksforme kan der ikke være megen tvivl om indløbskanalens placering, når først indløbspunktets placering på emnet er bestemt.
Er der derimod tale om fler-styksforme, fx en 16-styksform, vokser mulighederne for indløbskanalernes placering og udformning. Det er derfor vigtigt hele tiden at have for øje, at kanalerne skal udformes, således at alle kaviteterne fyldes ens og samtidigt, dvs. at indsprøjtnings- og eftertrykket skal nå alle kaviteterne med samme tryk og på samme tid.
Sker der i stedet det, at de enkelte kaviteter fyldes i etaper fra indløbetog udefter, kan resultatet blive, at plastmaterialet er delvist størknet under et stort tryktab, før smelten når ud til de yderste områder i kaviteterne.
Skulle alle kaviteterne blive fyldt, vil de under alle omstændigheder være fyldt så uensartet, at måltolerancer på em­ner­ne vil afvige fra det emne, der er først fyldt, til det sidst fyldte emne.

Konfiguration af fordelerkanaler

Konfiguration af fordelerkanaler
A. Simpel tre-styksfordelerkanal B. Simpel fem-styksfordelerkanal C. Simpel otte-styksfordelerkanal D. 16-styksfordelerkanal på minimal plads

Ved afbalanceringen af formfyldningen må man som udgangspunkt gå ud fra, at hver enkel kanal skal yde nøjagtigt samme modstand mod materialestrømmen, hvilket kun er muligt, såfremt kanallængder og kanaltværsnit er symmetriske og ensartede, således at det kun er indløbsåbningen, der skal afstemmes ved prøvekørslen.
Her vises forskellige, afbalancerede fordelerkanaler til fler-styksforme. Indløbskanalerne er symmetriske og lige lange. Det må bemærkes, at der kun er koldbrønde, hvor det har været muligt.

Denne konstruktion giver mindst spild, dvs. regenerat, men kræver megen afbalancering, idet indløbene gøres større med afstanden fra indløbsbøsningen.

Simpel 12-styksfordelerkanal
Denne konstruktion giver mindst spild, dvs. regenerat, men kræver megen afbalancering, idet indløbene gøres større med afstanden fra indløbsbøsningen.
Seks-styksfordelerkanal, arrangeret for flere styks i værktøj med kulisse eller kæbe

Seks-styksfordelerkanal, arrangeret for flere styks i værktøj med kulisse eller kæbe
Denne konstruktion giver også et minimum af spild. Konstruktionen kan udvikles på den måde, at indsprøjtningen kan ske i centrum af emnerne, idet fordelerkanalen kan omsluttes af kulisserne eller kæberne.
12-styksfordelerkanal, hvor indløbspunkterne er arrangeret i samme afstand fra formens centrum

12-styksfordelerkanal, hvor indløbspunkterne er arrangeret i samme afstand fra formens centrum

16-styksfordeler-kanal

16-styksfordeler-kanal
Indløbs­punkterne har ikke samme betingelser, idet konstruktionen ikke har tilsikret lige lange flydeveje. Afbalanceringen vil være yderst kompliceret.
Otte-styksfordelerkanal, hvor indløbspunkterne er arrangeret i samme afstand fra formens centrum

Otte-styksfordelerkanal, hvor indløbspunkterne er arrangeret i samme afstand fra formens centrum
Afbalanceringen er ret simpel, da materialets flydeveje er lige lange. Der kræves derfor kun afbalancering af indløbspunkterne.